Onroerendgoed beheer en ontwikkeling

 • bouwkundige keuringen;
 • installatietechnische keuringen;
 • schade taxaties;
 • investerings- en exploitatieberekeningen;
 • haalbaarheidsstudies;
 • onderzoek subsidieregelingen;
 • quick scan;
 • procesanalyse.

Voorbereidingsfase

 • bestekken STABU;
 • technische omschrijvingen;
 • VO/DO Ramingen;
 • directiebegrotingen;
 • offerte spiegelingen en controle;
 • veiligheids- en gezondheidsplan;
 • planbeoordelingen;
 • projectanalyse;
 • planningen;
 • aanvragen relevante vergunningen.

Prijs- en contractvorming

 • selectie van in te schakelen partijen;
 • aanbesteding begeleiding;
 • controle inschrijfbegrotingen;
 • opstellen contracten.

Uitvoeringsfase

 • toezicht;
 • directievoering;
 • planning;
 • budgetbewaking;
 • beoordeling meer- en minderwerken;
 • oplevering.

Instandhouding

 • opstellen en actualiseren onderhoudsplannen;
 • opstellen onderhoudscontracten;
 • bouwkundige inspecties;
 • onderhoudsadviezen technisch en financieel;
 • offertebeoordeling;
 • onderzoek subsidiemogelijkheden monumenten;
 • opstellen restauratieplannen voor monumenten;
 • opstellen instandhoudingplannen voor monumenten;
 • adviezen restauratietechniek;
 • technische omschrijving restauraties;